Aandachtspunt

Ha Buuf,

En ineens is alles anders. Het openbaar bestuur buitelt over elkaar om op afstand het vergaderen en digitale besluitvorming in deze tijden het hoofd te kunnen bieden. Leren van elkaar is nooit zo vruchtbaar geweest!

Wat deed jij het goed! Zie in deze tijden maar webinars in elkaar te draaien, en geheel bestuurlijk Nederland in een stroomversnelling mee te nemen.

Je weet het buud, ik ben een mensenmens. Één beeld zegt meer dan duizend woorden. Één blik op een raadslid en ik snap zijn of haar vraag. Één beweging van de voorzitter en ik anticipeer op het vervolg van de vergadering.

In deze nieuwe tijden van het zogenaamde nieuwe normaal zal het op afstand werken wel een blijvertje worden. Prima! Zal een hoop files, milieu maatregelen ten goede komen. Maar blijven we elkaar nog wel goed begrijpen? Blijven alle raadsleden nog aangehaakt en betrokken? Krijgt participatie een andere lading? Weet je dan als griffier over een langere periode nog wat er speelt? Als ik een glazen bol had, zou hij in deze tijden vast troebel zijn.

Mijn credo is en blijft, houd aandacht voor elkaar. Zorg voor elkaar. Besef dat deze tijden met name op structuur niveau worden aangepakt. Cultuur, dat zijn de mensen die het doen. Collega griffiers, plaatsvervangersm adviseurs etc. vraag om aandacht, scholing, training (kan op afstand 1 op 1 heel goed). Zo houden we het vol, en ben je niet alleen.

Grtz,
Anka

Ha Anka,

Inderdaad, de wereld is in de afgelopen weken in een rap tempo veranderd. Mijn verwachting is ook dat we nog wel een tijdje vanuit huis zullen werken. Gewoon vergaderen met collega’s op kantoor of in een raadzaal, lijkt nu een luxe waarvan we ons 2 maanden geleden amper bewust waren. Gelukkig leven we in een tijd met digitale alternatieven, die een ieder geval een deel van het gat dat is ontstaan kunnen opvullen.

Sinds de start van de crisis zijn we met een heel team bezig om lokale digitale democratie een boost te geven. Er is inmiddels al ontzettend veel gebeurd op dit gebied! Waar in de eerste weken gemeenten, provincies en waterschappen overschakelde op digitaal vergaderen, gingen ze na het aannamen van de Spoedwet ook digitaal besluiten. De volgende stap wordt te zorgen dat er digitaal ook ruimte komt voor inspraak & participatie door inwoners. Ook deze stap gaan we weer met twee webinars ondersteunen op 8 (digitale participatie) en 15 mei (welke tools in te zetten). Inmiddels beginnen we er goed in te worden 🙂

Je conclusie dat dit natuurlijk vooral structuur maatregelen zijn, is terecht. Als de techniek draait gaat het gelukkig weer om de inhoud en hoe samen goede beslissingen te blijven nemen in deze tijd. Een aandachtspunt is zeker de cultuur in de gemeenteraad en de vraag of raadsleden zich nog gezien voelen. Vooral voor griffiers een lastige taak om ook aan dit punt invulling te geven. Normaal spreek je mensen tussendoor of na een vergadering, maar ga je ook iedereen bellen? Redden ze zich met de techniek, maar ook of het lukt het raadswerk te combineren met alle andere taken die ze nu hebben? Wat te doen met afhakers en ontevredenheid in de raad? Misschien een goed thema voor een digitale intervisie kring. Ook hierin kunnen we samen optrekken en leren van elkaar!

Groeten, Petra

Paulides & Visser

Columns van Paulides & Visser