Webinars

Ik werk graag mee aan het maken van webinars over onderwerpen die de lokale democratie raken. Zowel voor de presentatie als voor een inbreng als expert, ben ik beschikbaar.

Sterke raad/Staten & de griffier

Hoe maak je een sterke griffie voor een sterke raad
Webinar Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Mijn bijdrage over de werkgeverscommissie is te bekijken tussen 27.38 en 41.26

De griffier & de werkgeverscommissie

Webinar Vereniging van Griffier. Aanwezig als auteur van de handreiking:

‘De griffier & de werkgeverscommissie, gesprekspunten voor een goed samenspel’.

Link: Handreiking (PDF)

Werving en selectie griffier

Werving en selectie griffier

Digitale leeromgeving voor raadsleden

Digitalisering als kans voor de lokale democratie
Webinar Vereniging van Griffier in samenwerking met het Rathenau Instituut (Digitalisering).
Haalt jouw griffie al alles uit de digitale leeromgeving?
Gezamenlijk webinar van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers

Bekijk hier dit webinar terug

24 september 2019

Democratie in Actie

Quick Scan Lokale Democratie
Webinar Democratie in Actie

DiA Academie: collegereeks digitale participatietools

Een reeks van 9 delen vanuit Democratie in Actie over de verschillende type participatietools uit de Inspiratiegids digitale participatie. De colleges zijn te bekijken via het Youtube kanaal.

Bekijk hier de colleges

Maandelijks van november 2020 tot juli 2021.

Benut de kansen van het uitdaagrecht’

Benut de kansen van het uitdaagrecht’

Bekijk hier de colleges

Maandelijks van november 2020 tot juli 2021.

De positie van volksvertegenwoordigers en de RES, hoe pak jij je rol

Gezamenlijk webinar van Democratie in Actie en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Participatie in de Energietransitie 

Gezamenlijke webinar Democratie in Actie en de Nederlands programma Regionale Energie Strategie.