Opdrachten

Sinds 2019 werkt ik als zelfstandige graag mee aan grote, vaak langlopende opdrachten. Neem contact met me op als ik ook voor jullie organisatie iets kan betekenen.

Trainingen werkgeversrol en ideale omvang van de griffie.

(Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 2021 - 2023)

Griffie Baarn (Griffie heidag)

(Gemeente Baarn - 2023)

De rol van de griffier in de verdeling van macht en tegenmacht in het lokaal bestuur.

(Griffierskring Friesland & IJmond en Kennemerland - 2023)

Waarnemend griffier Alblasserdam

(Gemeente Alblasserdam - jan t/m nov 2022)

Advies inrichting Griffie

(Gemeente Ommen 2021)

Module coalitieonderhandelingen

Voor het kennispunt Lokale politieke partijen heb ik een module geschreven over de voorbereidingen van de coalitieonderhandelingen en de stappen na de verkiezingen.

Link: Module coalitieonderhandelingen

Kennispunt lokale partijen (2021)

Verbinden met de samenleving en vergaderorde

Inhoudelijke ondersteuning bij 2 werkgroepen van de gemeenteraad over het verbinden met de samenleving en de vergaderorde.

Gemeente Geertruidenberg (2021)

Verbonden partijen – verbonden met de raad

Een bijeenkomst samen de accountant en de voorzitter van de auditcommissie van Schiedam over de mogelijkheden voor verleng lokaal bestuur.

Mijn presentatie is na te kijken via deze link

Gemeente Vlaardingen/Maassluis (2021)

Adviseur lokale democratie

‘Sinds 2019 werkt ik aan verschillende onderwerpen voor het netwerk Democratie in actie binnen het team Lokale Democratie van de VNG. Belangrijke deelopdrachten zijn (geweest): De QSLD, Digitale democratie, de DiA academie met webinars, de leerkring raadsakkoorden, aan de slag met een participatieplatform, de pilot burgerfora, podcastseries en de ontwikkeling van een krachtige gemeenteraad.

(Democratie in Actie - vanaf januari 2019)

Leerkring Raadsakkoorden voor griffiers

Samen met Lia Randsdorp en Anka Visser heb ik de leerkring ‘Raadsakkoorden voor griffiers’ begeleid. Het artikel en de handreiking ’Leerkring raadsakkoorden: de rol van de griffier, dienstbaar maar niet gedienstig’ is na te lezen via deze link.

(Democratie in Actie – 2019/2020)

Ontwikkeltraject opleiden en ondersteunen van de gemeenteraad

Samen met collega’s vanuit Democratie in Actie hebben we een ontwikkeltraject begeleid en leermiddelen gemaakt voor raadsleden. Er is een interactieve pdf gemaakt ‘Krachtige raad’ over de hulpbronnen van de raad en de training ‘Aan de slag met het instrumentarium en hulpbronnen van de raad

(Democratie in Actie – 2019/2020)

Quick-scan Lokale Democratie

Samen met collega’s vanuit Democratie in Actie hebben we een ondersteunend traject voor gemeenten opgezet, de Quick-scan lokale democratie. De Quick-scan is een vragenlijst die wordt uitgezet onder raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners. Het resultaat is een beeld van de stand van zaken van de eigen lokale democratie. Ik heb bijgedragen aan de ontwikkeling, de begeleiding van gemeenten en het trainen van begeleiderspool.

(Democratie in Actie – 2019/2020)

Lezen & Luisteren

Sinds 2019 werkt ik als zelfstandige graag mee aan grote, vaak langlopende opdrachten. Neem contact met me op als ik ook voor jullie organisatie iets kan betekenen.

Rapport ‘Eigenstandig en (on)afhankelijk, nieuwe spelregels voor sterkere griffie(r)s’

Rapport in opdracht van het ministerie van BZK (2023) met Harmen Binnenma en Geerten Boogaard. 

Link: Rapport Eigenstandig en (on)afhankelijk, nieuwe spelregels voor sterkere griffiers

 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – 2023)

Handreiking ‘De rol van de griffier in het versterken van de lokale democratie’

(Vereniging van Griffiers - 2023)

Artikel Jaarboek 2022 Vereniging van Griffiers – ‘Hoe gelijkzijdig is jouw lokale driehoek?’

(Vereniging van Griffiers – 2022)

De griffier & de werkgeverscommissie, gesprekspunten voor een goed samenspel

Op verzoek van de Vereniging van Griffiers. Auteur van de publicatie ‘De griffier & de werkgeverscommissie, gesprekspunten voor een goed samenspel’.

Link: Handreiking (PDF)

Link: Webinar

(Vereniging van Griffiers -2020/2021)

Artikel Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, Boom Bestuurskunde – ‘De rol van de griffier in de verdeling van macht en tegenmacht in het lokaal bestuur’

(Boom Bestuurskunde – 2021)

Podcast Democratie en Jongeren (2023 op Spotify)

(Spotify - 2023)