Opdrachten

Sinds 2019 werkt ik als zelfstandige graag mee aan grote, vaak langlopende opdrachten. Neem contact met me op als ik ook voor jullie organisatie iets kan betekenen.
De griffier & de werkgeverscommissie, gesprekspunten voor een goed samenspel

Op verzoek van de Vereniging van Griffiers. Auteur van de publicatie ‘De griffier & de werkgeverscommissie, gesprekspunten voor een goed samenspel’.

Link: Handreiking (PDF)

Link: Webinar

(Vereniging van Griffiers -2020/2021)

De raad als werkgever

Een bijeenkomst over het verbeteren van samenspel tussen de raad en de griffie aan de hand van de handreiking De griffier & de werkgeverscommissie.

Gemeente Lansingerland (2021)

Module coalitieonderhandelingen

Voor het kennispunt Lokale politieke partijen heb ik een module geschreven over de voorbereidingen van de coalitieonderhandelingen en de stappen na de verkiezingen.

Link: Module coalitieonderhandelingen

Kennispunt lokale partijen (2021)

Verbinden met de samenleving en vergaderorde

Inhoudelijke ondersteuning bij 2 werkgroepen van de gemeenteraad over het verbinden met de samenleving en de vergaderorde.

Gemeente Geertruidenberg (2021)

Verbonden partijen – verbonden met de raad

Een bijeenkomst samen de accountant en de voorzitter van de auditcommissie van Schiedam over de mogelijkheden voor verleng lokaal bestuur.

Mijn presentatie is na te kijken via deze link

Gemeente Vlaardingen/Maassluis (2021)

Adviseur  Lokale Digitale Democratie

Ik werk als adviseur in het team Lokale Digitale Democratie vanuit Democratie in Actie. Een samenwerkingsprogramma tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG en alle beroeps- en belangenverenigingen. Ik heb gewerkt aan diverse deelopdrachten: de DiA Academie met webinars & de collegereeks digitale participatietools, de leerkring Raadsakkoorden, de Quick-scan lokale democratie en verschillende handreikingen.

(Democratie in Actie - vanaf januari 2019)

Digitale participatietools

Een collegereeks over de 8 type participatietools, zoals beschreven in de Inspiratiegids digitale participatie. Voor elk type tool maken we een overzicht van de aanbieders & mogelijkheden en een college van 30 minuten.

(Democratie in Actie - vanaf 2020)

Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving

Vanuit Democratie in Actie heb ik samen met Necker van Naem in juni 2020 de handreiking opgeleverd ‘Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving’. Daarnaast hebben we hierover ook een webinar gemaakt op 26 juni 2020.

(Democratie in Actie – 2020)

Leerkring Raadsakkoorden voor griffiers

Samen met Lia Randsdorp en Anka Visser heb ik de leerkring ‘Raadsakkoorden voor griffiers’ begeleid. Het artikel en de handreiking ’Leerkring raadsakkoorden: de rol van de griffier, dienstbaar maar niet gedienstig’ is na te lezen via deze link.

(Democratie in Actie – 2019/2020)

Ontwikkeltraject opleiden en ondersteunen van de gemeenteraad

Samen met collega’s vanuit Democratie in Actie hebben we een ontwikkeltraject begeleid en leermiddelen gemaakt voor raadsleden. Er is een interactieve pdf gemaakt ‘Krachtige raad’ over de hulpbronnen van de raad en de training ‘Aan de slag met het instrumentarium en hulpbronnen van de raad

(Democratie in Actie – 2019/2020)

Quick-scan Lokale Democratie

Samen met collega’s vanuit Democratie in Actie hebben we een ondersteunend traject voor gemeenten opgezet, de Quick-scan lokale democratie. De Quick-scan is een vragenlijst die wordt uitgezet onder raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners. Het resultaat is een beeld van de stand van zaken van de eigen lokale democratie. Ik heb bijgedragen aan de ontwikkeling, de begeleiding van gemeenten en het trainen van begeleiderspool.

(Democratie in Actie – 2019/2020)

Portfolio

Een overzicht van een deel van de opdrachten, bijeenkomsten en trainingen waar ik de afgelopen jaren aan heb mogen werken.

 

Opdrachten

 • Lokale digitale democratie
 • Raadsakkoorden
 • Instrumenten van de gemeenteraad

Webinars

 • Digitale participatietools
 • Digitaal vergaderen & besluiten
 • Lokale democratie en het coronavirus
 • Werkgeverscommissie

Trainingen

 • Beste werkgevers- commissie
 • Keep your achterban close
 • Instrumenten & rollen van de gemeenteraad

Maatwerk

 • Trainingen
 • Bijeenkomsten
 • Opdrachten
 • Neem contact op en we bespreken de mogelijkheden