Hoedje op, Hoedje af

Ha Petra

Na het leegmaken van het gemeentehuis, belandde het presentieboek van Werkendam in mijn auto. Tussen alle spullen, maar daar hoorde het natuurlijk niet! Ik heb hem netjes bij de griffie Altena afgegeven, ze hadden hem nog niet gemist. Het presentieboek heeft wel vaker in mijn auto gelegen. We hebben de laatste twee jaar een paar bijzondere raadsvergaderingen op locatie gehad. Met drie gemeenteraden vergaderen in één gemeentehuis, wat een organisatie was dat..

Met een fusie in het verschiet breng je de raden bij elkaar. Het is belangrijk dat ze vanaf het begin betrokken zijn bij de besluiten voor de nieuwe gemeente. Het is goed voor de saamhorigheid, maar ook voor een stevig basis. Ik heb in drie gemeentelijke fusies verschillende varianten voorbij zien komen van samenwerking: Klankbordgroep, Kerngroep, Fusieraad. Ze hadden verschillende vormen en verschillende samenstellingen. Het waren overleggen met alleen fractievoorzitters of de hele raad, soms om dossiers voor te bereiden c.q te harmoniseren en soms alleen om meningen te peilen. In het geval van Altena ging we een stap verder! Wanneer nodig zorgden we voor besluitvorming in drie gemeenteraden na de peilende vergadering – de Fusieraad. We noemden die avonden ‘hoedje op, hoedje af’, door alle wisselingen in rollen.

Nou had ik meestal een ‘makkie’. Ik had de meeste ruimte in het gemeentehuis. Ik ben in de tijd dat k griffier van Werkendam was, maar 1x op visite geweest in Aalburg. Maar jij buuf, moest voor die bijzondere vergaderingen altijd op sjouw met de raad. Hoe vond je dat eigenlijk? Want op locatie vergaderen is in veel gemeenteraden een item. Naast het gevoel van raadsleden zijn er ook een hoop praktische zaken te regelen: agenda’s, stukken, votum/ambtsgebed, presentielijsten enz. Gelukkig konden we veel praktisch oplossen en van elkaar gebruiken. Maar dat presentieboek… tja….dat is toch echt ‘eigen’. Niet vergeten dus! En waar laat je het dan……? Juist.

Grtz Anka

Ha Anka,

Het vergaderen met meerdere raden is misschien wel gedoe, maar ook een mooi symbool van samen willen werken! In het begin hebben we wel vergaderingen gehad in Woudrichem, maar de raadszaal was eigenlijk te klein en onpraktisch voor 51 raadsleden, een paar bestuurders, betrokken inwoners en bijbehorende ambtelijke ondersteuning. De raad van Woudrichem heeft nooit een probleem gemaakt van het vergaderen in Aalburg en Werkendam. Er is ook geen discussie geweest over de benodigde aanpassing van reglement van orde om besluiten te kunnen nemen in een andere gemeente.

Hoogtepunt in de voorbereiding van de gemeente Altena was de vergaderavond over de huisvesting. We organiseerden als griffies die avond 7 (!) vergaderingen achter elkaar in Aalburg. Omdat er geheimhouding op stukken was gelegd moest deze, voor de behandeling in de Fusieraad, door de 3 gemeenteraden bekrachtigd worden. Dus zijn we gestart met drie keer een raadsvergadering: openen, besluit geheimhouding & sluiten. Vergadering 4 was de discussie over het voorstel over de huisvesting in de Fusieraad, inclusief de peiling van moties en amendementen. Vergaderingen 5,6 & 7 was de finale
besluitvorming van de raden over de huisvesting. Uiteindelijk is het gelukt om drie identieke raadsbesluiten te krijgen, waarmee de keuze voor de locaties werd gemaakt en het krediet werd gevoteerd. Het was met recht de topper van de ‘Hoedje op, Hoedje af’ vergaderavonden!

Dit soort avonden vraagt inhoudelijk, maar praktisch veel van iedereen. Belangrijk is dat iedereen de stappen begrijpt. De nieuwe gemeente mist waarschijnlijk deze vergaderconstructie niet. Het is nu overzichtelijker: van 3 gemeenteraden naar 1 raad die besluiten neemt, van 51 raadsleden naar 31 raadsleden die meepraten. Overigens weet ik niet of dit laatste punt ook echt winst is. Ze zijn 20 betrokken en gekozen inwoners verloren in de raadszaal door de fusie, maar ach dat is weer een hele andere discussie 😉

Groeten,
Petra

Paulides & Visser

Columns van Paulides & Visser